ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Υπηρεσίες | Εφαρμογές ξηράς δόμησης

Υπηρεσίες | Εφαρμογές ξηράς δόμησης
Διαθέτοντας πλούσια εμπειρία στον τομέα της γύψινης διακόσμησης και άριστη τεχνογνωσία όσον αφορά στη χρήση των σύγχρονων στο χώρο των κατασκευών υλικών (όπως γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδες, ορυκτές ίνες κ.α.) η εταιρεία Α. Γράψας ανταποκρίνεται σήμερα δυναμικά στις απαιτήσεις της εσωτερικής ξηράς δόμησης και επεκτείνει διαρκώς την κατασκευαστική της δραστηριότητα παρουσιάζοντας δημιουργήματα υψηλών προδιαγραφών.

Πολυεπίπεδες οροφές, καμπύλες, τρούλοι, σταυροθόλια αποτελούν μερικές μόνο από τις κατασκευές που προσφέρουν στην Α. Γράψας την πρόκληση προκειμένου να αναδείξει τη γνώση της, την εμπειρία της και την υπεροχή της στο χώρο της ξηράς δόμησης και της γύψινης διακόσμησης.
© 2001-2023 Α. Γράψας. All content is copyrighted, please read the legal notice for more info.
Find us on Facebook Follow us on Twitter Find us on Linked In