ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Υπηρεσίες | Εξωτερικές κατασκευές

Υπηρεσίες | Εξωτερικές κατασκευές
Η τεχνογνωσία της Α. Γράψας σε συνδυασμό με την επιλογή ανωτέρας ποιότητας υλικών (όπως τσιμεντοσανίδες, forton mg, τσιμέντο με σκληρή σύσταση κ.α.) τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν άψογα και χωρίς τον κίνδυνο πρόκλησης φθορών και σε εξωτερικούς χώρους προσφέρουν τη δυνατότητα κατασκευών ακόμα και των πιο δύσκολων και περίτεχνων εφαρμογών που αντέχουν στον χρόνο. Επενδύσεις εξωτερικών χώρων μπορούν να εφαρμοστούν όχι μόνο σε νεοκλασικά κτίρια και αναπαλαιώσεις κτιρίων αλλά και σε σύγχρονα κτίρια.
© 2001-2024 Α. Γράψας. All content is copyrighted, please read the legal notice for more info.
Find us on Facebook Follow us on Twitter Find us on Linked In