ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Νέα - Εταιρικά νέα


Κατασκευή Συνεδριακού Κέντρου, Ξενοδοχείο St John, Μύκονος
2 Απριλίου 2013
Στο υπό κατασκευή συνεδριακό κέντρο χωρητικότητας 700 ατόμων η εταιρεία μας προχώρησε στην κατασκευή συστήματος ηχομόνωσης του χώρου καθώς και στοιχείων ξηράς δόμησης και εσωτερικής διακόσμησης: Κατασκευάστηκαν φατνωματική οροφή με κρυφό φωτισμό και γύψινα διακοσμητικά στοιχεία & πίνακες περιμετρικά της αίθουσας. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν υπό την καθοδήγηση του υπευθύνου κύριου Σ. Εμμανουηλίδη. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι της τάξεων των 90,000 ευρώ. Παρά το μειωμένο χρονικό διάστημα που είχε στη διάθεσή της, η εταιρεία Α. Γράψας με γρήγορο και υπεύθυνο τρόπο ανταποκρίθηκε έγκαιρα στις ανάγκες του έργου και παραδίδει την αίθουσα το αμέσως επόμενο διάστημα στη διάθεση των ιδιοκτητών για τις ανάγκες του ξενοδοχείου St John.
http://www.saintjohn.gr/
Φωτογραφίες νέου
Επιλογή φωτογραφίας Επιλογή φωτογραφίας Επιλογή φωτογραφίας Επιλογή φωτογραφίας Επιλογή φωτογραφίας Επιλογή φωτογραφίας Επιλογή φωτογραφίας Επιλογή φωτογραφίας Επιλογή φωτογραφίας Επιλογή φωτογραφίας Επιλογή φωτογραφίας Επιλογή φωτογραφίας    


Σχετικά έργα
Πληροφορίες έργου
Ξενοδοχείο Royal Myconian Resort, Μύκονος
Τουριστικών Επιχειρήσεων (Μαί '13)
Πληροφορίες έργου
Ξενοδοχείο St John, Μύκονος
Τουριστικών Επιχειρήσεων (Απρ '13)
Πληροφορίες έργου
Ξενοδοχείο Park
Τουριστικών Επιχειρήσεων (Ιουν '08)
Πληροφορίες έργου
Ξενοδοχείο Crowne Plaza
Τουριστικών Επιχειρήσεων (Ιουν '01)
Πληροφορίες έργου
Ξενοδοχείο Kapsis Κρήτη
Τουριστικών Επιχειρήσεων (Ιουλ '01)
Πληροφορίες έργου
Royal Olympic Hotel
Τουριστικών Επιχειρήσεων (Μαρ '03)
© 2001-2023 Α. Γράψας. All content is copyrighted, please read the legal notice for more info.
Find us on Facebook Follow us on Twitter Find us on Linked In