ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Έργα - Τουριστικών Επιχειρήσεων

Royal Olympic Hotel
Κατηγορία  :  Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τόπος  :  Αθανάσιου Διάκου 28-32 έναντι στήλες Ολυμπίου Διός - Αθήνα
Προϋπολογισμός  :  1.600.000,00 €
Κατασκευές ξηράς δόμησης και γύψινων στα δωμάτια , στο lobby καθώς και σε άλλους χώρους . Με ιδιαίτερες προδιαγραφές και καλλιτεχνικές απαιτήσεις για την ανακαίνiση του ξενοδοχείου.
Φωτογραφίες έργου
Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία

Σχετικά προϊόντα
© 2001-2023 Α. Γράψας. All content is copyrighted, please read the legal notice for more info.
Find us on Facebook Follow us on Twitter Find us on Linked In