ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Έργα - Τουριστικών Επιχειρήσεων

Θέατρο Παλλάς
Κατηγορία  :  Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τόπος  :  Αθήνα
Προϋπολογισμός  :  12.000,00 €
Κατασκευή κιονόκρανων και ψευδοροφών στους χώρους του lobby και της αίθουσας του θεάτρου.
Φωτογραφίες έργου
Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία

Σχετικά προϊόντα
© 2001-2024 Α. Γράψας. All content is copyrighted, please read the legal notice for more info.
Find us on Facebook Follow us on Twitter Find us on Linked In