ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Έργα - Τουριστικών Επιχειρήσεων

HOLIDAY SUITES
Κατηγορία  :  Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τόπος  :  ATHENS
Προϋπολογισμός  :  100.000,00 €
Architect: www.harrypapaioannou.gr
Lighting fixtures: www.namamodular.com
Construction of plasterboard ceilings and wall with integrated light profiles and spotlights.
Φωτογραφίες έργου
Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία

Σχετικά προϊόντα
© 2001-2023 Α. Γράψας. All content is copyrighted, please read the legal notice for more info.
Find us on Facebook Follow us on Twitter Find us on Linked In