ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Έργα - Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ξενοδοχείο Royal Myconian Resort, Μύκονος
Κατηγορία  :  Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τόπος  :  Ελιά, Μύκονος
Προϋπολογισμός  :  300.000,00 €
Κατασκευή Ψευδοροφών και Διακόσμηση με Γύψινα Στοιχεία σε οροφή και τοίχους στο πολυτελές ξενοδοχείο Royal Myconian Resort, στην Μύκονο, σε ένα έργο προϋπολογισμού 300,000 ευρώ.

Το website του ξενοδοχείου:
http://www.royalmyconian.gr/en/welcome-to-the-royal-myconian-hotel.html
Φωτογραφίες έργου
Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία

Σχετικά προϊόντα
© 2001-2023 Α. Γράψας. All content is copyrighted, please read the legal notice for more info.
Find us on Facebook Follow us on Twitter Find us on Linked In