ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Έργα - Δημόσια Έργα

Νέα Γραφεία COSMOTE
Κατηγορία  :  Δημόσια Έργα
Τόπος  :  Παιανία
Προϋπολογισμός  :  500.000,00 €
Ένα έργο της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, για λογαριασμό της Cοsmote. Η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ μας εμπιστεύθηκε, σε αυτή τη δύσκολη εποχή, την ανάθεση για την κατασκευή χωρισμάτων και ψευδοροφών στα νέα γραφεία της Cosmote στην Παιανία. Το προσωπικό μας εργάστηκε αδιάκοπα σε αντίξοες συνθήκες και παρέδωσε το έργο μέσα στα δεσμευτικά χρονικά όρια που είχαμε συμφωνήσει.

Η εταιρία μας έδειξε ότι εκτός από την εξειδίκευση της στη γύψινη και τσιμέντινη διακόσμηση, καθώς και τα έργα Scagliola, μπορεί να ανταπεξέλθει σε μεγάλες κατασκευές ξηράς δόμησης. Στο εν λόγω έργο χρησιμοποιήθηκαν, κατ' αποκλειστικότητα, συστήματα και προδιαγραφές της KNAUF και γύψινα προϊόντα ειδικής διατομής, τα οποία συμπλήρωσαν άρτια τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, οι οποίες είχαν οριστεί από το μελετητικό γραφείο της κας Κοκκίνου Μαρίας και του κου Κούρκουλα Ανδρέα.
Φωτογραφίες έργου
Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία Μεγαλύτερη φωτογραφία

Σχετικά προϊόντα
© 2001-2024 Α. Γράψας. All content is copyrighted, please read the legal notice for more info.
Find us on Facebook Follow us on Twitter Find us on Linked In