ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η εταιρεία - Ευκαιρίες καριέρας

Ευκαιρίες καριέρας
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ
Περιγραφή θέσης:
Ο/η υποψήφιος ειδικεύεται στον κλάδο της ξηράς δόμησης και γύψινης και τσιμέντινης διακόσμησης με σκοπό την ανάπτυξη της σχεδιαστικής ικανότητας και φαντασίας σε υποψήφιους πελάτες. Ειδικεύεται σε κατασκευαστικά σχέδια εφαρμογής των εργασιων του κλάδου.

Τυπικά προσόντα:
1)Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ αρχιτεκτονικής ή διακοσμητικής σχολής 2)Ικανότητα και έφεση για δημιουργία πρωτοπόρων προτάσεων για την ικανοποίηση των πελατών και το κλείσιμο συμβολαίων ανάληψης έργων 3)Ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης

Προσφέρονται:


Εκδήλωση ενδιαφέροντοςΕκδήλωση ενδιαφέροντος
© 2001-2023 Α. Γράψας. All content is copyrighted, please read the legal notice for more info.
Find us on Facebook Follow us on Twitter Find us on Linked In