ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η εταιρεία - Ποιότητα

Η εταιρεία | Ποιότητα
Η προσπάθεια της Α. Γράψας είναι η επίτευξη Ολικής Ποιότητας μέσα σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της. Η ποιότητα των προϊόντων της και των κατασκευών της θεωρείται αδιαπραγμάτευτη και ο κύριος στόχος όλων.

Παρ' όλα αυτά, η προσέγγιση της Α. Γράψας προς την Ολική Ποιότητα ( TQM) είναι αυτή που φέρνει την διαφορά στα αποτελέσματα των υπηρεσιών και των προϊόντων της.

Η καλή ποιότητα, συνεπώς, αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στην ποιότητα των κατασκευών της εταιρείας, αλλά και στην εξυπηρέτηση του πελάτη, στο τμήμα προμηθειών της εταιρείας, στο δημιουργικό και γενικότερα σε όλους τους τομείς.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια στόχος της εταιρείας είναι η δημιουργία άριστων πρακτικών σε ολόκληρο το φάσμα των λειτουργιών της. Οι τρεις βασικές αρχές που διέπουν τις λειτουργικές διαδικασίες της εταιρείας είναι:
  1. Προτεραιότητα στον πελάτη
  2. Διαρκή Βελτίωση
  3. Αξία στη Λεπτομέρεια
© 2001-2023 Α. Γράψας. All content is copyrighted, please read the legal notice for more info.
Find us on Facebook Follow us on Twitter Find us on Linked In