ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η εταιρεία - Η φιλοσοφία

Η εταιρεία | Η φιλοσοφία
«Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ποικιλία γνώσεων, αλλά επιμένουν σε αυτό που γνωρίζουν να κάνουν, επιτυγχάνουν καλύτερα από τις άλλες.
Οι πιο ευημερούσες είναι αυτές που συγκεντρώνουν το σύνολο των γνώσεών τους γύρω από μια δραστηριότητα.»

T. Peters & R. WatermanΜε γνώμονα το παραπάνω, η Α. Γράψας ενημερώνεται διαρκώς για τα νέα σύγχρονα δομικά υλικά αλλά και για τις νέες εφαρμογές του γύψου.

Ο γύψος είναι ένα ορυκτό, απόλυτα φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, του οποίου οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Γι' αυτό και η Α. Γράψας φροντίζει για την συνεχή ενημέρωση και απόκτηση γνώσης προς αξιοποίηση από το κοινό και εφαρμογή του σε ποικίλες κατασκευές.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των ανθρώπων της εταιρείας είναι η συνεχώς εξελισσόμενη ανάπτυξη της τεχνογνωσίας τους.

Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία έχει επενδύσει στις σχέσεις της με τους προμηθευτές της και με αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς, οι οποίοι της αναθέτουν έργα-πρόκληση.
© 2001-2023 Α. Γράψας. All content is copyrighted, please read the legal notice for more info.
Find us on Facebook Follow us on Twitter Find us on Linked In